Basamento
Basamento
Colonnato
Colonnato
Monumento ai Caduti di Nassiriya
Monumento ai Caduti di Nassiriya
Fontana
Fontana